Keuze vervolgonderwijs en de rol van de leerling zelf

Bij onze gesprekken op basisscholen over de aanpak rondom de advisering voor het vervolgonderwijs werden de volgende zaken genoemd: CITO-scores, indruk van de leerkracht van groep 8, de schoolloopbaan, de wensen van de ouders, adviesgesprek, VO scholenbezoek… Maar we hoorden vaak niets over de actieve rol van de leerling. Ook als we daarnaar vroegen, bleef het meestal stil.

Dat is voor ons de reden geweest om een aanpak uit te werken waarbij de leerling actief aan het werk wordt gezet.

Vanaf groep 7 is er nu met stagiaires van de Hoge School Leiden een samengesteld aanbod gemaakt van vier elementen.

1) Talentlessen (onderzoek naar Talenten, Sterke Punten en Interesses).

2) Ouderavond (behoefte van uw kind en hoe daarop samen in te spelen.

3) kind-ouder-leerkracht-gesprek (het kind centraal!).

4) Criteria (waar kijk je naar) voor het VO-schoolbezoek.

Dit programma is deels nog in ontwikkeling in het komend schooljaar. Uit ervaringen in België weten we dat deze aanpak tot meer zorgvuldige keuzes leidt, waar alle partijen blij mee zijn en de kinderen een grotere kans hebben om ‘op hun plek’ te komen.