Nieuws

ONLINE TRAINING TALENTENPROEVERIJ

In november jl. verzorgde Paul een online studiebijeenkomst van een dagdeel voor 250 leerkrachten en medewerkers van scholenkoepel SPCO Groen Hart. De reacties waren zeer positief. Met name de actieve werkvormen en het onderlinge contact via telefoonmaatjes en subgroepen (‘break-out-rooms’) hebben hieraan bijgedragen. Enkele scholen willen door met het thema Talentwaarderend Werken en andere scholenkoepels […]

Nieuws

Programma’s nu ook online, blended of hybride

Gezien de huidige omstandigheden en verwachtingen voor de langere termijn biedt ’t Mannetje & Co vanaf heden diverse programma’s ook op een andere manier aan. Daarbij kan je denken aan: • Volledig online, bijvoorbeeld via Teams of Zoom • Blended: een combinatie van offline en online • Hybride: een deel van de groep volgt het […]

Nieuws

Talentenweek in de Ardennen

Op verzoek van diverse oud deelnemers verkent ’t Mannetje & Co de mogelijkheden voor een Talentenweek in de Ardennen: Op Pad met mij Talenten. Deze inspirerende persoonlijke Talentenweek is bedoeld voor iedereen die zichzelf een week gunt om via Talentwaarderend Werken zijn/haar zelfinzicht te verdiepen en op basis daarvan keuzes in zijn/haar leven en/of werk […]

Nieuws

Training Waarderende en Progressiegerichte gesprekken bij AmstelWijs

’t Mannetje & Co verzorgt op dit moment een Leergang (incl. training) voor directeuren en adj. directeuren van AmstelWijs, stichting voor openbaar primair onderwijs, rond het thema: Waarderende en Progressiegerichte gesprekken. Als opvolging van de traditionele gesprekscyclus in het onderwijs wordt via dit traject gezamenlijk het beleid en de uitvoering van de HR-cyclus op een […]