Scholing Bouwcoördinatoren

Voor de zomer zijn wij, na signalen van onvrede, gevraagd onderzoek te doen naar de ‘klachten’’ en de wensen van de bouwcoördinatoren op een basisschool. Op basis van diverse intakegesprekken met de directie en bouwcoördinatoren (BCO’s) hebben we een scholings-/begeleidingsplan samengesteld. De bouwcoördinatoren hebben dit voorstel met enthousiasme ontvangen. We zijn gestart met het traject en nu, na de zomer, gaan we er weer mee verder. Het traject bestaat uit ongeveer 5 bijeenkomsten van 2 uur (na schooltijd) en de volgende thema’s komen aan bod: plek in de organisatie, taken en verantwoordelijkheden, verwachtingen van diverse spelers, wie ben jij en wat neem je mee, motivatie voor de rol van BCO, leidinggeven of coördineren, communiceren, overleg met betrokkenheid van allen, feedback, progressiegericht werken, samenwerking met de directie, organiseer je werk, samenwerking tussen de BCO’s.

We gaan voor dit resultaat: goed functionerende BCO’s die hun rol met verve invulling geven, hun meerwaarde realiseren en zich daarbij gesteund voelen door directie en collega’s.