The power of 2 voor studiedagen en voor coaching in het primair onderwijs

Omdat het fenomeen duobaan in het primair onderwijs heel veel voorkomt, ontwikkelden we een programma. Een vragenlijst, opdrachten, reflectie, uitwisselen van tips en dialoog leveren werkbare handvatten op voor succesvolle duo’s. In het afgelopen schooljaar hebben we deze aanpak diverse malen ingezet – op individueel niveau, duo- en teamniveau – met enthousiaste reacties en goede resultaten tot gevolg.