Nieuws

Talentenweek in de Ardennen

Op verzoek van diverse oud deelnemers verkent ’t Mannetje & Co de mogelijkheden voor een Talentenweek in de Ardennen: Op Pad met mij Talenten. Deze inspirerende persoonlijke Talentenweek is bedoeld voor iedereen die zichzelf een week gunt om via Talentwaarderend Werken zijn/haar zelfinzicht te verdiepen en op basis daarvan keuzes in zijn/haar leven en/of werk […]

Nieuws

Training Waarderende en Progressiegerichte gesprekken bij AmstelWijs

’t Mannetje & Co verzorgt op dit moment een Leergang (incl. training) voor directeuren en adj. directeuren van AmstelWijs, stichting voor openbaar primair onderwijs, rond het thema: Waarderende en Progressiegerichte gesprekken. Als opvolging van de traditionele gesprekscyclus in het onderwijs wordt via dit traject gezamenlijk het beleid en de uitvoering van de HR-cyclus op een […]

Nieuws

Artikel van Paul ’t Mannetje in vakblad PW.

Marianne van Woerkom, o.a. docent aan de Universiteit van Tilburg, schreef in het vakblad PW van mei 2018 een interessant artikel over de Talenten- en Sterke Puntenbenadering en Teams. In het artikel benoemde zij een aantal mooie uitdagingen. Paul heeft de handschoen opgepakt en vanuit zijn praktijkervaringen een reactie geformuleerd. Lees hier het artikel.

Nieuws

Progressiegerichte Waarderende Ontwikkelgesprekken: eendaagse

Iedereen is erbij gebaat dat leerkrachten/medewerkers gemotiveerd uit de gesprekken met hun leidinggevende komen. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen heel goed wat werkt. Door informatieoverdracht, oefeningen en feedback dragen wij dat graag aan u over. Deze eendaagse training biedt kennis en inzicht in de (wetenschappelijke) achtergronden van de progressiegerichte en waarderende aanpak. […]

Nieuws

Diverse activiteiten van ’t Mannetje & Co in 2017/2018

’t Mannetje en Co begeleidt in dit nieuwe schooljaar onder meer de scholen Pius X in Wateringen, De Brug in Nieuwerbrug, De Schakel in Nieuw Lekkerland en de Jozefschool in Moordrecht. Paul ondersteunt i.s.m. partners FWG/Progressional People en Plaintree een transformatieproces bij LIBRA (audiologie en revalidatie) in het kader van zelfsturing. Diverse interventies, tools en […]