Aandacht voor transfer, borgen en meten… een must voor succes!

Natuurlijk dompelen wij ons graag onder in complimenten aan het eind van een training, coachtraject of studiedag. Maar écht blij worden we als we na enkele maanden nadien nog eens langskomen en horen, zien en ervaren dat er echt iets is geleerd, dat nieuwe vaardigheden worden toegepast en dat er nog steeds opbrengsten zijn van hetgeen waar we met elkaar aan hebben gewerkt. Sinds enige tijd zijn we dan ook vanaf het begin nog scherper op: draagvlak voor de in te slagen weg, contra-indicaties om te starten, vooraf benoemen van toepassingsmogelijkheden van het nieuwe gedachtegoed, tijdens de bijeenkomsten veel aandacht voor transfer van training naar praktijk, hoe het geleerde te borgen (en wie zorgt voor wat) en het meten en evalueren van resultaten.