Training Waarderende en Progressiegerichte gesprekken bij AmstelWijs

’t Mannetje & Co verzorgt op dit moment een Leergang (incl. training) voor directeuren en adj. directeuren van AmstelWijs, stichting voor openbaar primair onderwijs, rond het thema: Waarderende en Progressiegerichte gesprekken. Als opvolging van de traditionele gesprekscyclus in het onderwijs wordt via dit traject gezamenlijk het beleid en de uitvoering van de HR-cyclus op een actuele wijze vormgegeven.