Strengthsspotting

Op verzoek van een Management team van een school die al een aantal jaren met Talentwaarderend Werken actief is, heeft Paul een workshop van een dagdeel ontwikkeld en met veel succes verzorgd rond ‘Strengthsspotting’. In de workshop hebben de deelnemers geoefend met het ‘spotten’ van talenten en sterke punten bij henzelf en collega’s: wat zijn de signalen en hoe breng je die onder woorden. Daarnaast zijn er voorbeelden aan de orde gekomen om te ‘spotten’ bij leerlingen, bijv. via ‘Undercover in je eigen klas’ (wat vinden leerlingen leuk/niet leuk en makkelijk/moeilijk), via vragen die je kunt stellen aan leerlingen en zelfs door een compleet talenteninterview met leerlingen van groep 7-8.