Progressiegerichte Waarderende Ontwikkelgesprekken: eendaagse

Iedereen is erbij gebaat dat leerkrachten/medewerkers gemotiveerd uit de gesprekken met hun leidinggevende komen. Inmiddels weten we uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen heel goed wat werkt. Door informatieoverdracht, oefeningen en feedback dragen wij dat graag aan u over.

Deze eendaagse training biedt kennis en inzicht in de (wetenschappelijke) achtergronden van de progressiegerichte en waarderende aanpak. Na deze dag bent u in staat deze gesprekken voor te bereiden, te voeren en te evalueren. Tevens heeft u actiepunten ten aanzien van uw eigen rol en gespreksvaardigheden geformuleerd. Daarnaast bent u in staat deze werkwijze toe te passen binnen de afgesproken werkwijze(n) van uw bestuur/schoolorganisatie.

Werkwijze en opbrengst:
In één intensieve dag lichten we in eerste instantie, na een positieve kennismaking, kort de achterliggende theorie en de mogelijke aanpak van deze gesprekken toe waarna u gaat oefenen met elkaar op basis van de eigen praktijk. De dag bestaat voor maximaal 20 procent uit (praten over de) theorie en voor 80 procent uit aan de slag gaan, feedback geven en ontvangen, en evalueren. U heeft aan het eind van deze dag concrete ervaring opgedaan, een aantal acties vastgelegd die betrekking hebben op uw eigen groei en ontwikkeling en een aantal acties die te maken hebben met de progressiegerichte en waarderende manier van gesprekken voeren.

Data:
16 januari 2018
10 april 2018
3 oktober
6 december 2018

Inschrijven:
Klik op deze link <<INSCHRIJVEN en INFO>>