Bedrijfsleven zoekt autist

Van repareren… naar floreren?! Ja, graag!!!

Gaan Philips, ASML en DAF bijdragen aan een omslag?

Kort geleden in het nieuws, zowel in kranten als op het journaal.

Strekking van dit nieuws uit de meeste media:

Bedrijfsleven zoekt autist
Bedrijven als Philips, ASML en Daf zijn op zoek naar autisten. Deze bedrijven hebben een tekort aan bepaalde werknemers (o.a. met kennis van computers en hacken) en hebben hun oog laten vallen op autisten. De vraag is of dit door de participatiewet en de dwang die daarvan uitgaat om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen gemotiveerd is of juist niet. Duidelijk is wel dat een gebrek aan specifieke medewerkers een belangrijke rol speelt. Om het aantrekkelijk te maken, bieden de bedrijven scholing aan (tot en met hbo) en een aangepaste werkplek, bijvoorbeeld waar niet te veel prikkels zijn en waar duidelijkheid is ten aanzien van wat er gaat gebeuren en hoe.

Als er een wonder gebeurt, staat er de volgende keer in de krant:

Bedrijfsleven zoekt mensen met autisme
Bedrijven als Philips, ASML en Daf zijn op zoek naar mensen met autisme. De bedrijven gaan ervan uit dat alle mensen uniek zijn en ook dat alle mensen talenten hebben. Op dit moment hebben zij vooral behoefte aan mensen met bijvoorbeeld de talenten: Focus, Nauwgezet werken, Discipline en Prestatiegerichtheid. Zij zien deze toekomstige medewerkers als een verrijking van hun medewerkersbestand. Deze bedrijven begrijpen dat als ze succesvol willen zijn en blijven, zij tegemoet dienen te komen aan de eigen wensen van deze medewerkers t.a.v. opleiding, een geschikte werkplek en duidelijkheid omtrent beleid, verwachtingen en kaders voor de uitvoering van hun werk.

Naschrift:

  • Je bént geen autist, ADHD-er of wat dan ook; je hébt autisme, hebt ADHD…. en nog heel veel meer (talenten)!
  • Binnenkort zoeken bedrijven mensen met ADHD vanwege bijvoorbeeld de talenten: Actiegerichtheid, Ideeënvorming, Competitie.
  • Het (toekomstig?) speciaal onderwijs heet zo omdat er speciale aandacht is voor de specifieke talenten die leerlingen op die school hebben. Die speciale talenten worden gewaardeerd en er wordt alle gelegenheid gegeven die talenten verder te ontwikkelen en te benutten.
  • Mensen met een beperking. Over een tijdje praten we daar niet meer over. Wél over het uitgangspunt dat iedereen talenten heeft.
  • De uitdaging voor scholen: geef ruimte voor talenten, waardeer en ontwikkel. De uitdaging voor organisaties: weet wie je bent en waarvoor je staat, weet wat je nodig hebt aan medewerkers met specifieke talenten en ga op zoek naar matches.
  • De Color Kitchen, Tosti van Josti en De Zoetelaar (Zoetermeer)… hebben het al langer door dat iedereen talenten heeft en geven daar de ruimte voor, wie volgt?!

Zo wordt repareren van wat er mist, ontbreekt, tekort komt…. vervangen door het zien van wat er wél is, bijvoorbeeld talenten, mogelijkheden en daarbij passende ondersteuning om te floreren. En alle betrokkenen varen daar wel bij!