Volgens Ryan en Deci en verder uitgewerkt door D. Pink hebben mensen drie basisbehoeften:

  1. Autonomie; mensen willen graag het gevoel hebben dat ze invloed hebben, dat ze zelf kunnen beslissen binnen een bepaalde ruimte.
  2. Meesterschap; mensen willen erkend worden in hun competenties en vakmanschap en tonen graag wat zij weten en kunnen.
  3. Zingeving/verbinding; mensen willen zich verbinden met een missie en doel én met anderen, zodat ze het gevoel hebben dat wat zij doen, zinvol/betekenisvol is.

Zowel qua inhoud als manier van werken spelen wij tijdens onze (talentgerichte) programma’s  in op deze drie basisbehoeften.

Andere steunpilaren bekijken