Wat is talentontwikkeling?

Onder talentgericht ontwikkelen verstaan wij het proces van ontdekken, waarderen, ontwikkelen en benutten van je talenten en sterke punten én het slim omgaan met je zwakke punten. Dit kan zowel op individueel, team als organisatieniveau.

Voor ons is een Talent: een herhalend patroon van denken, voelen en handelen dat je van nature hebt meegekregen en dat je productief kunt inzetten. Het is een basis voor hoe je zaken ziet en doet. Aanvullend daarbij: je bent er goed in, het maakt je blij en je vindt het betekenisvol.

Een Sterk punt is jouw vermogen om in een bepaalde activiteit consequent bijna perfecte prestaties te leveren met positieve resultaten als gevolg. Een sterk punt bestaat uit jouw talent gecombineerd met aangeleerde kennis en vaardigheid én ervaring.
Kort gezegd: een sterk punt is jouw talent in actie.

Wat levert het op?

Vanuit jarenlange praktijkervaring, internationaal én Nederlands onderzoek weten wij inmiddels dat talentontwikkeling en het toepassen van de sterke punten benadering leidt tot meer werkplezier, vitaliteit en positieve relaties én tot meer productiviteit, klantenbinding, medewerkersbetrokkenheid, kwaliteit en rendement.
Met andere woorden individuen, teams en organisaties worden in hun kracht ‘gezet’ en bij hun passies ‘gebracht. ‘

Wat komt aan bod?

Gebruik van de test StrengthsFinder van Gallup – Je talenten tot leven – Talenten-teamoverzicht – Praktijkonderzoek naar sterke en zwakke punten – Hoe sterke punten verder ontwikkelen en vaker benutten – Hoe slim omgaan met zwakke punten – Werkwiel/Levenswiel en waar en hoe wil je ontwikkeling inzetten – Ben jij op je plek?

Andere pijlers bekijken