Wat is waarderend onderzoeken?

Waarderend onderzoeken (ook bekend als appreciative inquiry)is een onderzoeks-, ontwikkelings- en veranderingsbenadering die systematisch zoekt naar de meest effectieve en meest levendige momenten van een individu, team of organisatie. Het zoekt systematisch naar ‘wat goed werkt’, naar ‘het beste’ in de mensen, in hun team en in hun organisatie.  En van daaruit wordt gewerkt aan het realiseren van (nieuwe) doelen en resultaten. Zo floreren de mensen en de organisatie.

Wat levert het op?

Waarderend onderzoeken zorgt voor vooruitgang, ontwikkeling en vernieuwing van je organisatie.De aanpak levert energie en enthousiasme op, het stimuleert deelnemers in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen én het werkt een pad uit voor concrete actie vanuit een passende taakverdeling.

Wat komt aan bod?

Bevestigend en waarderend naar mensen en organisaties kijken – Kansen en mogelijkheden –  Vragen stellen over het potentieel – ontdekken en waarmaken van dromen – actie en interactie – vijf kenmerkende stappen vanuit een positief beschreven kernthema:  Verkennen, Vertellen, Verbeelden, Vernieuwen en Verwezenlijken.

Andere pijlers bekijken