Wat is Progressiegericht werken?

Progressiegericht  werken is een krachtige, praktische en  resultaatgerichte aanpak voor positieve en snelle verandering bij individuen, teams en organisaties.  Zij is bruikbaar voor allerlei situaties rond communicatie, samenwerking en leiderschap en gaat er vanuit dat het individu, het team of de organisatie zelf de verantwoording neemt voor de verandering en daarbij vooral gebruik maakt van de eigen hulpbronnen.

Wat levert het op?

In situaties van communicatie, samenwerking en leiderschap kan zij bijdragen aan stapjes vooruit in de richting van een gewenste situatie. Dat kan zowel op individueel, team als organisatieniveau. De manier van werken zorgt vaak voor energie, meer zicht op en benutten van wat er al aanwezig is, gebruik van succeservaringen/factoren, saamhorigheid en concrete vooruitgang.

Een belangrijk uitgangspunt: kleine stapjes van groei zijn altijd mogelijk!

Wat komt aan bod?

Themakeuze – evt. wat is het probleem en hoe heb je er last van -Onderzoek sparkling moments – Uitvragen gewenste situatie – schaalvragen – progressiecirkels – onderzoek vooruitgang – omgang met bezoekers, klagers, klanten – progressiegerichte taal

Andere pijlers bekijken