Wat is jobcraften?

Eenvoudig beschreven: sleutelen aan je baan zonder weg te gaan.

Wat uitgebreider: Op eigen initiatief  je werk aanpassen , waardoor het werk beter aansluit bij wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. En natuurlijk in afstemming met je leidinggevende en passend binnen de organisatiedoelen. Dit kan op individueel en op teamniveau (teamcraften).

Wat levert het op?

Jobcraften zorgt ervoor dat er een betere aansluiting ontstaat tussen taakeisen en eigen talenten/sterke punten (van werk naar MOOI werk). Dit heeft positieve gevolgen op de terreinen:  controle over het eigen handelen, een positief zelfbeeld, menselijk contact, gevoel een betekenisvolle bijdrage te leveren, betere omgang met risico’s in het werk en het kwijt kunnen van Talenten en Sterke Punten en passies in het werk. Dit resulteert in meer werkplezier, hoger welzijn, minder kans op verzuim c.q. burn-out, grotere betrokkenheid en betere resultaten.

Wat komt aan bod?

Taakdiagnose –  Risico/wensen – Taakaansluiting – Gewenste toekomst – 4 Sleutelmogelijkheden: taak sleutelen, relaties sleutelen, sleutelen aan je werkomgeving en sleutelen aan je cognitieve beeld van je werk – Sleutelkeuze – Werkexperimenten –  En nu als team…

Wij zetten Jobcraften veelvuldig in als onderdeel van of vervolg op een Talenten-ontwikkelingstraject. We maken vaak gebruik van de digitale tool Mooi Werk van TNO/Uni Twente

Andere pijlers bekijken